KUST - stínící technika

Vizuální styl firmy zabývající se montáží stínící techniky hlavně v Rakousku. Jednoduchou stylizací navzájem pootočených žaluzií v kombinaci s bezpatkovým písmem vznikl moderní logotyp. Jelikož firma operuje hlavně v Rakousku, je také barevnost volena ryze rakouská.